Prognos

De allra flesta patienter får sin diagnos i den kroniska fasen av sjukdomen. Då är symptomen ganska lindriga och diffusa. Diagnosen ställs genom mikroskopisk undersökning av blod och benmärg.

KML är en kronisk sjukdom, vilket betyder att man behöver gå på kontroller livet ut.

Men tack vare behandlingsmetoder kan de allra flesta leva ett normalt fungerande liv. En del kan i perioder få symtom av sjukdomen eller biverkningar av behandlingen som gör att man inte orkar lika mycket som förut, vilket kan innebära att man kan behöva vara sjukskriven. Om du får nya besvär som kan ha med din sjukdom eller behandlingen att göra, ska du kontakta din läkare eller vårdcentral så fort som möjligt.

Läs mer

Sedan millenniumskiftet har behandlingsmöjligheterna för KML förbättrats på ett fantastiskt sätt i och med lanseringen av en ny grupp läkemedel som heter tyrosin kinas hämmare.

Dessa målstyrda läkemedel har gjort det möjligt för det stora flertalet patienter att leva ett i stora delar normalt liv med normal överlevnad.

En mindre del av de som drabbas av kronisk myeloisk leukemi svarar dock sämre på behandlingen, vissa kan utveckla resistens och riskerar då övergång till den mer allvarliga leukemiformen som kallas blastfas. Leukemin är då att betrakta som akut.

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bavencio orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symtom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer
Read More

Behandling

All medicinsk behandling har biverkningar. Men det är omöjligt att säga vem som drabbas av vilka. Det finns en del praktiska tips om hur vissa av de vanligaste biverkningarna kan hanteras. Du kan läsa om dessa här.

Läs mer
Read More

Om Bosulif

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som är godkännt för att behandla vuxna med en form av blodcancer som heter Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (KML). Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib. Det är en sk tyrosinkinas-hämmare. Den har visat sig effektiv för såväl nydiagnostiserade patienter som hos de som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt