Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Bosulif ge biverkningar, men alla får dem inte. Läkaren kan inte förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Din roll - Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar

Det finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Bosulif som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Bosulif-behandlingen.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar.

Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Bosulif eller på fass.se. Bipacksedeln innehåller viktig information.

Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor.

De kan ge dig lugnande svar och mer information. Tillsammans kan ni fatta beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs på den här webbplatsen, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig!

Bosulif är ett kraftfullt läkemedel

För att du ska må så bra som möjligt under din behandling är det viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå så att du kan mildra dessa. I de allra flesta fall har biverkningar med Bosulif en mild till måttlig svårighetsgrad.

De vanligaste biverkningarna med Bosulif

Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker av en biverkning. På den här webbplatsen beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning.

 • Diarré.
 • Illamående.
 • Kräkningar.
 • Buksmärta.
 • Lågt antal blodplättar (trombocyter) eller röda eller 
  vita blodkroppar.
 • Hudutslag.
 • Feber.
 • Trötthet.

Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft.

De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar Bosulif ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till.

 • Skriv upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken.
 • Kontakta läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen mellan besöken på kliniken om du har några frågor.

Eventuella allvarliga biverkningar

I de allra flesta fall har biverkningar med Bosulif en mild till måttlig svårighetsgrad. Det finns dock eventuella allvarliga biverkningar som kan påverka din lever, blodstatus eller hjärtats aktivitet. Nedan beskrivs några tecken på dessa biverkningar och vad du bör göra om du upplever dessa.

Leverpåverkan

Mild påverkan på leverfunktion är vanlig men orsakar för det mesta inga symtom. Din läkare kommer att regelbundet kontrollera leverfunktionen med hjälp av ett blodprov​ för att ta reda på om Bosulif påverkar din lever. Läkaren kan korrigera eventuella förändringar i leverfunktionen genom att låta dig göra ett uppehåll i behandlingen och kan komma att sänka dosen av Bosulif. Ibland, men inte ofta, kan leverpåverkan vara allvarlig.

Om dina levervärden förändras ska du undvika läkemedel och andra substanser som påverkar levern, t.ex. alkohol och paracetamol.

Fråga läkaren vilka smärtstillande läkemedel du kan ta om du får huvudvärk eller har ont någon annanstans.

Berätta för läkaren om du tar några naturläkemedel. Även vissa receptfria naturläkemedel kan påfresta levern.

Försämrat blodstatus

I likhet med andra läkemedel som används för behandling av KML så kan Bosulif försämra din blodstatus, dvs. minska antalet blodkroppar. Blodkropparna behövs för att olika funktioner i din kropp ska fungera som de ska. Läkaren kommer regelbundet ta blodprover för att kontrollera din blodstatus. Om du har för lågt antal blodkroppar, kan läkaren ge dig andra behandlingar, göra ett uppehåll i behandlingen med Bosulif eller sänka dosen Bosulif för att din blodstatus ska förbättras. 

Kontakta omedelbart läkaren om du utvecklar något av följande tecken:

Blödning.

Feber eller frossbrytningar.

Lätt att få blåmärken.

Avvikelser i hjärtats elektriska aktivitet

Din läkare kommer att kontrollera hjärtat med en undersökning som kallas elektrokardiogram, mer känt som EKG. Läkaren kommer också att regelbundet kontrollera nivåerna av olika salter i blodet genom att ta ett blodprov. Det är viktigt att ha en normal nivå av vissa salter, t.ex. kalium, för att hjärtat ska fungera på rätt sätt

Kontakta omedelbart läkaren om du utvecklar något av följande tecken:

Oregelbundna hjärtslag.

Svimning/medvetslöshet.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt