Om kronisk myeloisk leukemi (KML)

Ungefär 100 personer i Sverige insjuknar varje år i kronisk myeloisk leukemi, KML. Sjukdomen är vanligare hos män. De flesta som insjuknar är omkring 60 år eller äldre, men även barn och unga vuxna kan drabbas. KML är en form av blodcancer. Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och en ohämmad celldelning tar fart.

Läs mer om (KML)

Philadelphiakromosomen bildas när delar av två kromosomer byter plats med varandra. När detta sker så kommer den nya kromosomen producera ett protein (tyrosinkinas). Det här proteinet stimulerar i sin tur tillväxten av de onormala vita blodkropparna eller leukemicellerna.​​​​​​​

Kronisk myeloisk leukemi delas in i tre stadier:

  • Kronisk fas, accelererad fas och blastfas. En effektiv behandling insatt i den kroniska fasen kan förhindra att sjukdomen övergår i de senare och mer svårbehandlade faserna.
  • Sjukdomen är kronisk, vilket betyder att den ännu inte går att bota med läkemedel, utan endast genom stamcellstransplantation.
  • Tack vare effektiva bromsmediciner kan dock sjukdomen hållas tillbaka och minska, och man kan fortsätta leva ett vanligt liv, även under pågående behandling. ​​​​​​​

Stöd

KML kan få en stor inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din sjukdom om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Det finns stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning av.

LÄS MER OM STÖD OCH MATERIAL

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling.

Biverkningar

All medicinsk behandling har biverkningar. Men det är omöjligt att säga vem som drabbas av vilka. Det finns en del praktiska tips om hur vissa av de vanligaste biverkningarna kan hanteras. Du kan läsa om dessa här.

Läs mer
Read More

Behandling

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som är godkänt för att behandla vuxna med en form av blodcancer som heter kronisk myeloisk leukemi (KML). Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib. Det är en så kallad tyrosinkinashämmare. Den har visat sig effektiv för så väl nydiagnostiserade patienter som hos de som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Läs mer
Read More

Kostråd & tips

Det finns en del enkla tips om hur du kan klara av din behandling. Att äta och dricka rätt är viktigt för att klara de påfrestningar som en leukemibehandling innebär.

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt