Om Bosulif

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla vuxna som har en typ av leukemi som kallas kronisk myeloisk leukemi (KML), vilket är en form av blodcancer.

Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib och den har visat sig kunna vara effektiv hos nydiagnosticerade patienter så väl som hos patienter som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib och den har visat sig kunna vara effektiv hos nydiagnosticerade patienter så väl som hos patienter som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Hur fungerar Bosulif?

 • Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett överaktiverat enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och en ohämmad celldelning tar fart.
 • KML är en relativt ovanlig form av blodcancer som gör att kroppen producerar för mycket vita blodkroppar. Framför allt den typ som heter granulocyter.
 • Granulocyt är en typ av vit blodkropp som tillverkas i benmärgen och utgör en del av infektionsförsvaret för att bl.a. oskadliggöra bakterier vid infektion. Patienter med KML har en kromosomförändring i sina vita blodkroppar. 

  Den kromosom som förändrats, har givits namnet Philadelphiakromosom, efter staden där upptäkten gjordes.

  Kromosomen ger upphov till en ny gen. Genen gör att stora mängder av enzymet tyrosinkinas bildas.

  Det är detta tyrosinkinas som är orsak till den kraftiga celldelning som resulterar i att onormalt stora mängder vita blodkroppar hittas i blod och i benmärg.
  ​​​​​​​
  Den ökade mängden vita blodkroppar konkurrerar ut övriga friska blodceller som är nödvändiga för att kroppen ska kunna transportera syre, bekämpa infektioner och stoppa blödningar.

Bosulif är en så kallad tyrosinkinashämmare (förkortad TKI).

TKI:er är en grupp cancerläkemedel som blockerar tillväxtstimulerande signaler inne i cellen. Bosulif hämmar tillväxtstimuleringen som Philadelphiakromosomen orsakar och som driver KML-sjukdomen. Det betyder att man stoppar den ohämmade celldelningen.​​​​​​​

Därför får du Bosulif

Bosulif har testats i stora kliniska studier och används för att för att behandla vuxna med kronisk myeloisk leukemi. Läkemedlet används dels som behandling för dig som nyligen blivit diagnosticerad med sjukdomen men också till dig som inte svarat på tidigare behandling.

Med dagens behandlingsmetoder insatta i ett tidigt skede är prognosen för överlevnad vid KML mycket god och en tidigare dödlig sjukdom har omvandlats till en kronisk.

Läs mer här

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling.

Biverkningar

All medicinsk behandling har biverkningar. Men det är omöjligt att säga vem som drabbas av vilka. Det finns en del praktiska tips om hur vissa av de vanligaste biverkningarna kan hanteras. Du kan läsa om dessa här.

Läs mer
Read More

Om kronisk myeloisk leukemi

Sedan introduktionen av tyrosinkinashämmarna vid millenieskiftet har prognosen för patienter med kronisk myeloiskt leukemi väsentligen förbättrats. Det primära behandlingsmålet är idag att förhindra att sjukdomen övergår i en allvarligare form, blastfas.

Läs mer
Read More

Kostråd & tips

Det finns en del enkla tips om hur du kan klara av din behandling. Att äta och dricka rätt är viktigt för att klara de påfrestningar som en leukemibehandling innebär.

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt