Orsaker

Orsaken till utvecklingen av KML är i princip okänd. Höga doser av joniserande strålning anses ha betydelse. Ett samband med ökad incidens av sjukdomen bland överlevarna från atombomberna som fälldes över Japan 1945 har påvisats.

Behandlingen​​​​​​​

Introduktionen av tyrosinkinashämmare i behandlingen av kronisk myeloisk leukemi har inneburit en markant förbättrad prognos. De har också kommit att förenkla hanterandet av sjukdomen.

  • Behandlingen av kronisk myeloisk leukemi har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Tidigare behandlades sjukdomen ofta med cytostatika (cellgifter) och efterföljande benmärgs(stamcells)transplantation.
  • Den nya typen av behandling som Bosulif representerar kallas för tyrosinkinashämmare (förkortad TKI). TKI:er är en grupp cancerläkemedel som blockerar tillväxtstimulerande signaler inne i cellen.
  • Bosulif hämmar tillväxtstimuleringen som Philadelphiakromosomen orsakar och som driver KML-sjukdomen. Det betyder att man stoppar den ohämmade celldelningen som kromosomförändringen orsakar.

Alternativ
​​​​​​​

Endast i enstaka fall behöver man genomföra en benmärgs(stamcells)transplantation, till exempel om man blir resistent mot sin TKI behandling. Det finns mycket bra information om ingreppet på 1177.se webbplats, besök gärna http://www.1177.se/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/behandlingar/Stamcellstransplantation/

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bosulif orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symptom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning

Läs mer
Read More

Behandling

All medicinsk behandling har biverkningar. Men det är omöjligt att säga vem som drabbas av vilka. Det finns en del praktiska tips om hur vissa av de vanligaste biverkningarna kan hanteras. Du kan läsa om dessa här.

Läs mer
Read More

Om Bosulif

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som är godkännt för att behandla vuxna med en form av blodcancer som heter Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (KML). Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib. Det är en sk tyrosinkinas-hämmare. Den har visat sig effektiv för såväl nydiagnostiserade patienter som hos de som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt