Skip directly to content

Stöd & material

Det finns stöd att få

Leukemi kan få en stor inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din leukemi om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Sjukdomen i sig kan göra dig trött. Vissa behandlingar kan öka på den här tröttheten. Försök att vila dig med jämna mellanrum och ta det lugnt. Be vänner och familj att hjälpa dig.

På dina bokade besök får du träffa din läkare och eller sjuksköterska och får då en chans att prata om ditt individuella behov av stöd. Det kan vara bra att ta med sig en familjemedlem eller en vän. Berätta gärna för andra hur du mår. Du är inte ensam! Du behöver inte lida i det tysta. Genom att berätta om dina erfarenheter kan du också hjälpa andra som har leukemi, vilket kan kännas meningsfullt.Det finns mycket bra information om stöd vid KML på 1177.se webbplats, besök gärna:

www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Leukemi/

Nedan hittar du material som du kan använda som stöd under din behandling.

Checklista inför besök på kliniken

Det är viktigt att vara förbered inför sitt besök på kliniken så att du får ut mesta möjliga av besöket. Här hittar du ett dokument som kan hjälpa dig på traven.

Patientguide Bosulif

I den här guiden hittar du samma material som finns på den här webbplatsen. Du kan alltid fråga vårdpersonalen om du kan få ditt eget exemplar av patientguiden alternativt så kan du ladda ner den här nedan.