Skip directly to content

Ordlista

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

A

Anemi

Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.

B

Benmärg

Inne i skelettets håligheter, där blodceller av alla sorter tillverkas.

Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blastkris

När KML går över i en akut sjukdomsfas och mängden omogna blodceller i benmärgen blir så hög att akut behandling krävs, oftast i form av cytostatika (cellgifter).

Blodkärl

Blodkärlen transporterar runt blodet i kroppen.

Bosutinib

Den aktiva substansen i Bosulif.

D

Diarré

Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan kan besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd.

Dos

Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid.

E

EKG

Förkortning av elektrokardiogram. En undersökning för att kontrollera hjärtat.

Enzym

Proteiner/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen.

G

Gastrointestinala

Mag- och tarmrelaterade biverkningar.

Granulocyt

En typ av vit blodkropp som tillverkas i benmärgen.

K

Klinisk prövning

En undersökning för att se hur bra ett läkemedel verkar och hur säkert det är.

Kronisk

Långvarig, utdragen, obotlig.

L

Leukemi

Ett samlingsnamn för olika sorters blodcancer. Grekiskt ord som betyder ”vitt blod” vilket kommer av att sjuka personer har onormalt mycket vita blodkroppar.

Livskvalitet

Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv.

M

Myeloisk

Som har med benmärgen att göra.

P

Ph-positiv

”Ph” står för Philadelphia-kromosomen (se ordlista). ”Positiv” betyder att man upptäckt den genom en speciell typ av analys. Kan även skrivas Ph+.

Philadelphia-kromosomen

Ett samlingsnamn för olika sorters blodcancer. Grekiskt ord som betyder ”vitt blod” vilket kommer av att sjuka personer har onormalt mycket vita blodkroppar.

S

Symtom

Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt.

T

TKI

Förkortning av tyrosinkinashämmare. En typ av cancerläkemedel som fokuserar på att dämpa enzymet (se ordlista) tyrosinkinas (se ordlista).

Trombocyt

Även kallat blodplättar, en slags cell i blodet som har en viktig roll när blodet ska levra sig (koagulera). Blodet består av vita och röda blodkroppar samt blodplättar.

Tyrosinkinaser

En form av enzym (se ordlista). Det är ett tyrosinkinas som triggar igång den kraftiga produktionen av granulocyter vid KML (se ordlista).