Skip directly to content

Vanliga frågor

Varför har jag fått KML?

Nästan alla som drabbas av KML har en förändring av arvsmassan som skapat den s.k. Philadelphia-kromosomen.

Vad ska jag tänka på när jag tar Bosulif?

Ta Bosulif i samband med måltid, svälj tabletterna hela med vatten eller annan valfri, alkoholfri dryck. Ta inte Bosulif tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice, eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Vem ska jag kontakta om jag får biverkningar?

Skriv ned de biverkningar du upplever och kontakta din läkare eller sjuksköterska, även sådana som inte finns beskriva på denna webbplats eller i bipacksedeln. Kontakta omedelbart din läkare om du utvecklar något av följande tecken:

  • Klåda
  • Gulfärgning av ögonvitorna eller huden
  • Mörk urin
  • Smärta eller obehag på höger sida i övre delen av buken
  • Blödning
  • Feber eller frossbrytningar
  • Lätt att få blåmärken Oregelbundna hjärtslag
  • Svimning/medvetslöshet

Hur länge behöver jag ta Bosulif?

Du kommer att behandlas så länge din läkare bedömer att det krävs. I enstaka fall kan man utveckla intolerans mot läkemedlet och man behöver byta ut det. KML är en kronisk sjukdom vilket innebär att du kommer att du kommer vara under behandling hela livet om du behandlas med ett TKI-läkemedel.

Hur gör jag om jag missar en dos?

Ta nästa dos följande dag vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten.