Skip directly to content

Nästan alla som drabbas av KML har en förändring av arvsmassan som skapat den s.k. Philadelphia-kromosomen.