Skip directly to content

Om Bosulif

Vad är Bosulif?

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla vuxna som har en typ av leukemi som kallas kronisk myeloisk leukemi (KML), vilket är en form av blodcancer.

Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib och den har visat sig kunna vara effektiv hos nydiagnosticerade patienter så väl som hos patienter som inte svarat på tidigare behandling mot KML.


Hur fungerar Bosulif?

Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett överaktiverat enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och den ohämmade celldelningen tar fart.

KML är en relativt ovanlig form av blodcancer som gör att kroppen producerar för mycket av vita blodkroppar, framför allt dem som kallas för granulocyter. Granulocyt är en typ av vit blodkropp som tillverkas i benmärgen och utgör en del av infektionsförsvaret för att bl.a. oskadliggöra bakterier vid infektion. Patienter med KML har en kromosomförändring i sina vita blodkroppar. Den förändrade kromosomen, kallad Philadelphiakromosomen, skapar en ny gen som bildar mängder av ett enzym av typen tyrosinkinas. Det är tyrosinkinas som triggar igång den kraftiga celldelning som orsakar för många vita blodkroppar i blod och benmärg. Den ökade mängden vita blodkroppar konkurrerar ut övriga friska blodceller som är nödvändiga för att kroppen ska transportera syre, bekämpa infektioner och stoppa blödningar.

Normala blodceller
Röda blodkroppar
Leukemi
Vita blodkroppar

Bosulif är en så kallad tyrosinkinashämmare (förkortad TKI). TKI:er är en grupp cancerläkemedel som blockerar tillväxtstimulerande signaler inne i cellen. Bosulif tar bort tillväxtstimuleringen som Philadelphiakromosomen orsakar och som driver KML-sjukdomen. Det betyder att man stoppar den ohämmade celldelningen som kromosomförändringen orsakar.


Därför får du Bosulif

Bosulif har testats i stora kliniska studier och används för att för att behandla vuxna med KML. Läkemedlet används dels som behandling för dig som nyligen blivit diagnosticerad med sjukdomen men också till dig som inte svarat på tidigare behandling.

Med dagens behandlingsmetoder insatta i ett tidigt skede är prognosen för överlevnad vid KML mycket god och en tidigare dödlig sjukdom har omvandlats till en kronisk.