Skip directly to content

Du kommer att behandlas så länge din läkare bedömer att det krävs. I enstaka fall kan man utveckla intolerans mot läkemedlet och man behöver byta ut det. KML är en kronisk sjukdom vilket innebär att du kommer att du kommer vara under behandling hela livet om du behandlas med ett TKI-läkemedel.