Skip directly to content

    Det finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Sutent som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Sutent-behandlingen.

    På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Sutent-kapslar eller på fass.se. Bipacksedeln innehåller viktig information. Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor. De kan ge dig lugnande svar och mer information. Tillsammans kan ni fatta beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs på den här webbplatsen, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig!