Skip directly to content

    Alternativ till vanlig kirurgi

    Det finns tekniker där man kan förstöra tumören utan att operera bort den, dessa tekniker kallas ablativa. De används framförallt på mindre tumörer. Teknikerna utförs bara vid några få sjukhus. Exempel på ablativ teknik är Cryobehandling då man med argongas fryser tumören eller RF-behandling då man med radiofrekvensbehandling destruerar tumören via värme.

    Att avvakta operation

    Små tumörer har en lägre förmåga att sprida sig än större tumörer och detta gör att man i vissa fall kan välja att avvakta operation. Istället kontrollerar man då med röntgen regelbundet och om tumören tillväxer kan man då operera.