Skip directly to content

Allvarliga biverkningar

Eventuella allvarliga biverkningar

I de allra flesta fall har biverkningar med Bosulif en mild till måttlig svårighetsgrad. Det finns dock eventuella allvarliga biverkningar som kan påverka din lever, blodstatus eller hjärtats aktivitet. Nedan beskrivs några tecken på dessa biverkningar och vad du bör göra om du upplever dessa.


Leverpåverkan

Mild påverkan på leverfunktion är vanlig men orsakar för det mesta inga symtom. Din läkare kommer att regelbundet kontrollera leverfunktionen med hjälp av ett blodprov​ för att ta reda på om Bosulif påverkar din lever. Läkaren kan korrigera eventuella förändringar i leverfunktionen genom att låta dig göra ett uppehåll i behandlingen och kan komma att sänka dosen av Bosulif. Ibland, men inte ofta, kan leverpåverkan vara allvarlig.

Tänk på:
  • Om dina levervärden förändras ska du undvika läkemedel och andra substanser som påverkar levern, t.ex. alkohol och paracetamol.
  • Fråga läkaren vilka smärtstillande läkemedel du kan ta om du får huvudvärk eller har ont någon annanstans.
  • Berätta för läkaren om du tar några naturläkemedel. Även vissa receptfria naturläkemedel kan påfresta levern.

Försämrat blodstatus (lågt antal blodkroppar)

I likhet med alla läkemedel mot KML kan Bosulif försämra din blodstatus, dvs. minska antalet blodkroppar. Blodkropparna behövs för att olika funktioner i din kropp ska fungera som de ska.

Röd blodkropp
Röd blodkropp
De röda blodkropparna transporterar syre i kroppen.
Blodplätt
Blodplätt
Blodplättar (en annan typ av blodkroppar) bidrar till att blodet levrar sig så att blödningar upphör.
Vit blodkropp
Vit blodkropp
De vita blodkropparna deltar i kroppens försvar mot infektioner.

Läkaren kommer regelbundet ta blodprover för att kontrollera din blodstatus. Om du har för lågt antal blodkroppar, kan läkaren ge dig andra behandlingar, göra ett uppehåll i behandlingen med Bosulif eller sänka dosen Bosulif för att din blodstatus ska förbättras.

Kontakta omedelbart läkaren om du utvecklar något av följande tecken:
  • Blödning.
  • Feber eller frossbrytningar.
  • Lätt att få blåmärken.

Avvikelser i hjärtats elektriska aktivitet

Din läkare kommer att kontrollera hjärtat med en undersökning som kallas elektrokardiogram, mer känt som EKG. Läkaren kommer också att regelbundet kontrollera nivåerna av olika salter i blodet genom att ta ett blodprov. Det är viktigt att ha en normal nivå av vissa salter, t.ex. kalium, för att hjärtat ska fungera på rätt sätt

Kontakta omedelbart läkaren om du utvecklar något av följande tecken:
  • Oregelbundna hjärtslag.
  • Svimning/medvetslöshet.

Andra biverkningar som inte är beskrivna här kan du hitta i bipacksedeln på fass.se.