Skip directly to content

Du har ordinerats Bosulif som en del av behandlingen av din leukemi.

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettfrom. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om din behandling

Ta noga del av informationen i bipacksedeln >

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

03:45

Kostråd - mildra dina biverkningar

Bosulif kan orsaka vissa biverkningar, en del är vanligare än andra, men det betyder inte att alla får dem. I denna film kommer vi ge kostråd så att du själv kan påverka mag- och tarmrelaterade biverkningar, så som diarré, illamående och kräkningar samt ge tips på vad man kan tänka på vid hudutslag och trötthet.

03:09

Om KML

Kronisk myeloisk leukemi, KML är en form av blodcancer. Varje år insjuknar ungefär 90 personer i Sverige i KML. Det är något fler män än kvinnor som får diagnosen och de flesta som insjuknar är omkring 60 år eller äldre, men även barn och unga vuxna kan drabbas. Se en kort film som beskriver KML.

Stöd

KML kan få en stor inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din sjukdom om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Det finns stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning av.

Utforska mer

Hur fungerar Bosulif?

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel för att behandla vuxna som har en typ av blodcancer. Din läkare har gett dig Bosulif därför att han eller hon anser att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i den här fasen.

Stöd och material

Här hittar du material som du kan använda som stöd under din behandling.

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Bosulif ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå.

Vanliga frågor om behandlingen

Vi har samlat en del frågor och svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.